1st All European Shinkokai Koi Show 2011

Koipin 2011

Major Awards

Alle winnaars

1st All European Shinkokai Koi Show 2011 (sfeer impressie)